Events

AGIL SYSTEMUDVIKLING: ANNE MARIA JESS HANSEN

471 views

Anne Marie Jess Hansen, medlem af statens It-råd, tidligere vicedirektør i ATP, giver en opdatering på agile metoder i staten. Anne Marie Jess Hansen har 15 års erfaring fra den finansielle sektor og tidligt være primus motor for agile metoder både i den finansielle og den offentlige sektor.