Events

Hvordan skaber det digitale Danmark sammenhæng?

905 views
Danmark er i fuld gang med at digitalisere borgernes kontakt til det offentlige. Men med de digitale selvbetjeningsløsninger er borgerne i høj grad blevet deres egne sagsbehandlere. Hvordan oplever borgerne rejsen gennem systemet, når de søger om offentlige ydelser? Og hvordan arbejder myndighederne med at skabe mere sammenhængende brugerrejser?