Research

IT, MAD OG GAMLE MÆND

569 views
Give&Take projektet på IT-Universitetet forsker i og udvikler it-løsninger for seniorer.
De ældre skal blive bedre til at bruge hinandens resourcer, og dermed styrke seniorernes sciale netværk og livskvalitetet.
I denne video følger vi 25 mænd fra Frederiksberg, som har meldt sig til madlavnings-fællesskabet 'Mandemad'. Fællesskabet er et aktivitetestilbud Frederiksberg Sundhedscenter tilbyder seniorerne i kommunen.

Forskerne som leder Give&Take projektet følger de ældre og har udviklet en app til smartphone, iPad og computer, som de ældre kan kommunikere med hinanden.

I denne video ser man hvordan de ældre mænd bruger appen, og hvordan den giver dem større livskvalitet i hverdagen og styrker fælleskabet.

Yderligere information om Give&Take projetet og appen:

http://givetake.eu