Research

DEN HVIDE KUBE

754 views
Tænk hvis lys ikke bare var statisk, men løbende tilpassede sig sine omgivelser? Et nyt forskningsprojekt på ITU har sat sig for at undersøge, hvordan LED-lys kan fungere dynamisk og adaptivt i relation til sine omgivelser.

Lektor og sektionsleder Kjell Yngve Petersen samarbejder med Kunstakademiets Arkitektskole i et tværfagligt fælles LED-lysforskningsprojekt.

I denne video har Kjell Yngve Petersen skabt et undersøgelsesredskab i form af en 1:1 hvid kube, bestående af stof, stål og LED-lys, hvor forsøgspersoner skal opleve lys der er i bevægelse og skifter farve.

LED-lys introducerer en afgørende transformation af lys-materialet med nye kvaliteter som intelligent, dynamisk og adaptivt lys. Derfor er ønsket med forskningsprojektet at finde nye teoretiske metoder - og brugermuligheder hvori adaptivt LED-lys integreres med dagslyset i f.eks. kontorbygninger, hjem og gadebelysning.