About the IT University

IT-UNIVERISTETET I KØBENHAVN SØGER NY REKTOR

154 views

IT-Universitet i København søger med tiltrædelse den 1. september 2022 en rektor. 

IT-Universitetet er en uafhængig uddannelses- og forskningsinstitution dedikeret til den digitale verden. Fra digital innovation og design til computer og data science. 

Universitetet har et stærkt forskningsmiljø med et omfattende ph.d.-program og udbyder en række forskningsbaserede fuldtidsuddannelser, deltidsuddannelser og enkeltfag bredt inden for it. 

Det er ITU’s mission at levere internationalt førende undervisning og forskning, som gør Danmark usædvanlig dygtig til at skabe værdi med it. IT-Universitetet ønsker at skabe og dele viden, som er dyb og fører til banebrydende informationsteknologi og tjenester til gavn for menneskeheden. 

IT-Universitetet har ca. 800 ansatte og 2600 studerende. Universitetet har fokus på diversitet, en stærk sammenhængskraft, et inkluderende og imødekommende miljø, hvor der er kort vej fra idé til handling. Universitetet har en agil organisation og har nemt ved at tilpasse sig samfundets behov – hvad enten der er tale om nye teknologiske tendenser, som universitetet skal bidrage til udviklingen af, eller ønsker fra politisk hold til de uddannelsesmæssige udbud. 

Rektor refererer til bestyrelsesformanden og deltager sammen med prorektor og universitetsdirektøren ved bestyrelsesmøderne. Rektor udgør sammen med prorektor og universitetsdirektøren den samlede direktion på IT-Universitetet. 

Rektors hovedopgaver
Inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer skal rektor varetage den daglige ledelse af universitetet. Rektor skal forstærke IT-Universitetets placering som det universitet, der forener det højeste faglige niveau inden for it-forskning og it-uddannelse med værdiskabende samspil med det omgivende samfund. Rektor skal derfor sikre øget forskningsaktivitet på højeste internationale niveau, bl.a. ved at øge volumen af eksternt finansieret forskning i samspil med danske virksomheder. Endvidere skal rektor stå i spidsen for at realisere en øget volumen af fremragende dimittender, hvilket skal bidrage til, at Danmark får uddannet de dygtige IT-specialister, der er så stærkt brug for nu og fremover.

Personlige kompetencer 
Ved ansættelsen vil bestyrelsen lægge vægt på, at den kommende rektor er en anerkendt forsker inden for mindst et af IT-Universitetets fagområder og har dokumenteret, relevant ledelseserfaring inden for forskning og uddannelse. Rektor skal kunne favne hele IT-Universitetets faglige mangfoldighed uafhængigt af egne faglige interesser. 

Den kommende rektors personlige kvaliteter vil blive vægtet højt, og i højere grad end om de er oparbejdet gennem et kortere eller længere karriereforløb.

Der lægges vægt på, at den kommende rektor

  • er tillidsvækkende med høj integritet og loyalitet 
  • har indsigt i nationale og internationale universitetsforhold
  • har evne og vilje til lederskab med visioner, strategisk overblik og gennemslagskraft i en nødvendig balance med lydhørhed, samarbejdsevne og uddelegering af opgaver og ansvar 
  • er lyttende og dygtig til at motivere og engagere medarbejdere og studerende 
  • evner at etablere og vedligeholde relevante netværk 
  • er en dygtig og resultatorienteret forhandler og kommunikator

Ansættelsesvilkår 
Stillingen besættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Stillingen besættes som en stilling på åremål eller som en fast stilling i lønramme 38 med mulighed for forhandling af personligt tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og ansøgerens kvalifikationer. 

Yderligere information og spørgsmål 
Yderligere information om IT-Universitetet kan findes på vores hjemmeside www.itu.dk.
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til bestyrelsesformand Carsten Gomard på tlf.: 20941992. 

Ansøgningsprocedure 
Stillingen kan alene søges via vores e-rekrutteringssystem. Søg ved at trykke på knappen "Søg stillingen" nederst i stillingsannoncen på vores hjemmeside: http://www.itu.dk/stillinger

Ansøgningen skal indeholde begrundet ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse, relevant erfaring og videnskabelige kvalifikationer samt en publikationsliste. 

 

Ansøgningsfristen er den 18. april 2022

 

Rekrutteringsforløb 

  • 1. samtaler afholdes den 12. maj 2022 
  • IT-Universitetet benytter test i forbindelse med rekrutteringen. Samtaler i forbindelse med testforløb afholdes den 18. og 19. maj 2022 
  • Præsentation af kandidater for ITU’s bestyrelse sker den 7. juni 2022 

 IT-Universitetet ønsker at afspejle et internationalt miljø og ser mangfoldighed som en ressource. Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.