Study Programmes

Online Åbent Hus for Master i it-ledelse 2022

271 views
Se vores Åbent Hus for ITU’s Masteruddannelse i it-ledelse fra d. 2. februar 2022.

Langsigtet digital transformation stiller krav til ledere på alle niveauer – både i private og offentlige organisationer. Til Åbent Hus for Master i it-ledelse kan du få inspiration til videreuddannelse inden for it-ledelse og blive klogere på de mest efterspurgte ledelseskompetencer til at drive digital transformation.

Oplægsholdere:
Åbent Hus byder på faglige indlæg fra både universitet og industrien, og blandt oplægsholderne er undervisere, en alumne fra Master i it-ledelse og vejledere fra ITU Efteruddannelse.

Alumne fra Master i it-ledelse, Thomas Kastrup
Hør Thomas Kastrup fortælle om uddannelsens praksisnære udbytte og betydning for hans arbejde i dag. Thomas Kastrup er Lead Enterprise Innovation & Technology Architect i Ørsted og alumne fra Master i it-ledelse. Sammen med sit team udforsker og arbejder han med nye teknologier og digital transformation i Ørsted. Læs meget mere om Thomas Kastrups arbejde med innovation hos Ørsted her.

Linjeleder for Master i it-ledelse, Lars Rune Christensen
Lars Rune Christensen, der er linjeleder for Master i it-ledelse, vil fortælle om uddannelsens faglige indhold og forskningsmæssige forankring. Lars Rune Christensen er lektor på IT-Universitetet, og hans forskning kredser om it i organisatorisk praksis samt indfrielse af FN’s verdensmål igennem brug af informationsteknologi. Du kan læse mere om Lars Rune Christensens forskning her.

Lektorved Institut for Business IT, Louise Harder Fischer
Du kan også høre lektro ved Institut for Business IT og kerneunderviser på uddannelsen, Louise Harder Fischer, om hendes videnskabelige arbejde med forandringsledelse og kernefaget Ledelse af digital transformation. Louise Harder Fischer er ph.d. i it-ledelse og lektor i digital transformation og haft leder- og konsulentjobs i industrien. Du kan læse mere om Louise Harder Fischers forskning her.

Program:

Velkomst ved Lars Rune Christensen, linjeleder for Master it it-ledelse og Liselotte Lagerstedt, vejleder ved ITU Efteruddannelse. Liselotte indleder dagens program med et kort oplæg om ITU, ansøgning og adgangskrav m.m.

Oplæg om Master i it-ledelse ved Lars Rune Christensen, linjeleder for Master i it-ledelse. Oplægget vil give en indføring i uddannelsens opbygning og faglige indhold og have fokus på studieturen, personlig udvikling og netværksaktiviteter som bærende elementer på uddannelsen.

Oplæg om faget Ledelse af digital transformation ved Louise Harder Fischer, adjunkt ved Institut for Business IT og underviser på uddannelsen.

Alumneoplæg om masteruddannelsens udbytte og arbejde med digital transformation ved Thomas Kastrup, Lead Enterprise Innovation & Technology Consultant i Ørsted.

Kort videopræsentation af studieturen.