DEN MEDIEKOMPETENTE BORGER

March 11, 2015 13:17

RELATED TO A LIVE EVENT

Schedule

Velkomst ved Kulturstyrelsens direktør Jesper Hermansen
Indledning ved kulturminister Marianne Jelved
Key note: Research and assessment on media literacy in the UK v/Alison Preston, leder af ofcom’s Media Literacy Research

Ofcom: Independent regulator and competition authority for the UK communications industries

Præsentation af media literacy i en dansk kontekst. Cases og en dansk model v/lektor Gitte Bang Stald, IT-universitetet i København
Panel:

Anne Mette Thorhauge, Formand, Medierådet for Børn og Unge.

Gitte Rabøl, Mediedirektør, DR.

Trine Nielsen, Direktør for forretningsudvikling, Berlingske Media.

Bjarne Hastrup, Direktør, Ældresagen.

Kasper Koed, IT-didaktisk konsulent, v. Center for Undervisningsmidler, UCC.

Gitte Bang Stald, Lektor, IT-Universitetet i København