Events

MLDK: Velkomst ved Jesper Hermansen

399 views
Media Literacy konference afholdt den 11. marts 2015.

Velkomst ved Kulturstyrelsens direktør Jesper Hermansen